Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Προγράμματα

Έργα αναστήλωσης, συντήρησης και ανάδειξης μνημείων / Οργάνωση εκθέσεων

Μελέτη αναστήλωσης του ναού του Αγίου Αβερκίου στο χωριό Kurcunlu στη θάλασσα του Μαρμαρά.

Για το ερειπωμένο καθολικό του Αγίου Αβερκίου (9ος - 10ος αι.) της βυζαντινής Μονής των Ελεγμών  το ΕΚΒΜΜ εκπόνησε μελέτη αναστήλωσης την οποία παρέδωσε στο Δήμο Gemlik -στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται το μνημείο- τον Απρίλιο του 2010. Αφού εγκριθεί η μελέτη από τα αρμόδια τουρκικά επιστημονικά όργανα, το ΕΚΒΜΜ και ο Δήμος Gemlik έχουν δεσμευτεί για την εξεύρεση χορηγιών για την αναστήλωση του μνημείου.