Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Εκδόσεις

 • book Τhe Byzantine Monuments of the Evros/Meric River Valley Robert Ousterhout, Charalambos Bakirtzis Βιβλία European Centre for Byzantine and Postbyzantine Monuments
  Περισσότερα
 • book Άννα Κομνηνή. Βυζαντινά μνημεία στην κοινωνία της πληροφορίας Επιμέλεια: Ε. Χατζητρύφωνος Βιβλία Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
  Περισσότερα

 • book Εικόνες από τις ορθόδοξες κοινότητες της Αλβανίας Επιμέλεια: Αναστασία Τούρτα Βιβλία Κατάλογος Έκθεσης 14.03-12.06.2006 Θεσσαλονίκη
  Περισσότερα
 • book Εντοίχια και επιδαπέδια ψηφιδωτά: Συντήρηση, Διατήρηση, Παρουσίαση Βιβλία 8ο Συνέδριο Διεθνούς Επιτροπής για τη Συντήρηση των Ψηφιδωτών (ICCM), (Θεσσαλονίκη 29.10-3.11.2002), Θεσσαλονίκη 2005. (...
  Περισσότερα


 • book Ε. Χατζητρύφωνος Το Περίστωο στην υστεροβυζαντινή Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική... Βιβλία Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
  Περισσότερα