Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Νέα

Δελτία Τύπου

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΒΜΜ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σήμερα, Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και

Μεταβυζαντινών Μνημείων στη Θεσσαλονίκη, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του

Υπουργείου Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και του ΕΚΒΜΜ. Το μνημόνιο

υπέγραψαν η Υπουργός Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας κ. Irina Stefoska

και η Πρόεδρος του ΕΚΒΜΜ, καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας ΑΠΘ, κ. Ναταλία Πούλου.

Αφορμή για την υπογραφή του μνημονίου υπήρξε η πρόσκληση από το Υπουργείο Πολιτισμού

της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας προς το ΕΚΒΜΜ για την ανάληψη του έργου

συντήρησης των τοιχογραφιών του βυζαντινού ναού του Αγίου Γεωργίου στο Κουρμπίνοβο.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα μνημεία που διασώζει ολοκληρωμένο εικονογραφικό

πρόγραμμα κομνήνειας περιόδου (1191). Στο πλαίσιο του μνημονίου συμφωνήθηκε η συνεργασία

μεταξύ των δύο πλευρών στους τομείς της προστασίας, συντήρησης και αποκατάστασης

βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων στη Βόρεια Μακεδονία, της εκπαίδευσης προσωπικού

στη συντήρηση, της υλοποίησης επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων, εκδόσεων και

εκθέσεων.


PRESS RELEASE


Today, Friday 4, 2021, in the headquarters of the European Center for Byzantine and Post-

Byzantine Monuments (EKBMM) in Thessaloniki, a Memorandum of Cooperation was signed

between the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia and EKBMM. The

Memorandum was signed by the Minister of Culture of the Republic of North Macedonia Mrs.

Irina Stefoska and the President of EKBMM, professor of Byzantine Archaeology at Aristotle

University of Thessaloniki, Mrs. Natalia Poulou.

The occasion for the signing of the Memorandum was the invitation from the Ministry of Culture

of the Republic of North Macedonia to EKBMM, to undertake the conservation project of the

Byzantine Church of St. George at Kurbinovo. St. George is one of the most important monuments,

preserving intact an iconographic program of the Komnenian Era. In this framework, cooperation

in the sectors of protection, conservation and restoration of byzantine and post-byzantine

monuments in the Republic of North Macedonia as well as in the training of the conservation staff

and the implementation of scientific research programmes, publications and exhibitions was

mutually agreed between the two parties.