Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Νέα

Δελτία Τύπου

Συνέντευξη Τύπου - Παρουσίαση του έργου “ MoNa : Monuments in Nature: A Creative Co-existence

Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 στις 11.30

Ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα ξεκινά και επισήμως στη Θεσσαλονίκη, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (Ε.Κ.Β.Μ.Μ.). Πρόκειται για την ανοιχτή παρουσίαση  του έργου: « ΜοΝα: Μνημεία στη Φύση: Μια Δημιουργική Συνύπαρξη»,  που οργανώνεται από το Ε.Κ.Β.Μ.Μ., ως επί κεφαλής φορέα του έργου, την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 στις 11.30.  


Το έργο “MoNa” συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «INTERREG V-Balkan-Mediterranean 2014-2020 και από εθνικούς πόρους και συντονίζεται από το Ε.Κ.Β.Μ.Μ.  Αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία για τα μνημεία και το περιβάλλον, με στόχο να αναδειχθούν και να προστατευθούν περιοχές που φέρουν σημαντική πολιτιστική κληρονομιά και έχουν ταυτόχρονα σημαντικό περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.

Στην εναρκτήρια εκδήλωση θα μετέχουν θεσμικοί εκπρόσωποι των φορέων που εμπλέκονται στη χρηματοδότηση του έργου καθώς και αντιπροσωπείες των εταίρων που εκπροσωπούν τις συμμετέχουσες χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.


Στους εταίρους του ΕΚΒΜΜ περιλαμβάνονται 8 φορείς από 4 χώρες και συγκεκριμένα το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, ο Δήμος Θήρας, και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών από την Ελλάδα, ο Δήμος Nessebar, από την Βουλγαρία, η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και  το Τμήμα Δασών - Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος από την Κύπρο, καθώς  και το Ινστιτούτο Πολιτιστικών Μνημείων “Gani Strazimiri” από την Αλβανία. Το έργο θα υλοποιηθεί με  την υποστήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τη συμμετοχή  του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων  Χωροτακτών.


Σε διάστημα δύο (2) ετών θα υλοποιηθεί ένα έργο με ολοκληρωμένο χαρακτήρα και συνοχή που θα αναδείξει  την αναγκαιότητα  συνδιαχείρισης και προστασίας  περιοχών προστατευόμενων για λόγους περιβαλλοντικούς και πολιτισμικούς (περιοχές ταυτόχρονα προστατευόμενες από UNESCO, RAMSAR, NATURA 2000  κ.λ.π.)  


Η σημαντική καινοτομία του έργου είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς περιοχών ενταγμένων σε καθεστώτα προστασίας, με μεγάλο ενδιαφέρον για τη διεθνή κοινότητα. Το έργο αναμένεται να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην κατεύθυνση αυτή και στον διάλογο που έχει αναληφθεί  τα τελευταία χρόνια σχετικά με την ανάγκη της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Επιδιώκεται η ανάπτυξη σταθερών και ουσιαστικών συνεργειών στη διαχείριση του περιβάλλοντος και του πολιτισμού ως αναπτυξιακών πόρων. Το έργο θα συμβάλει στην προώθηση κοινών αναπτυξιακών εργαλείων, με ενσωματωμένους τους κανόνες προστασίας, και στόχο την ανάσχεση της αλλοίωσης και την προστασία των τοπίων και των μνημείων, ως κοινού περιβαλλοντικού και πολιτισμικού πόρου.

Οι πρωτοβουλίες και καινοτομίες του έργου Μο.Να θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά [με την έναρξη του έργου] στη Συνέντευξη Τύπου  που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 στις 11.30 π.μ. στο Αμφιθέατρο “Στέφανος Δραγούμης” του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, στη Θεσσαλονίκη.  

ΜοΝα: Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.