Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Νέα

Δελτία Τύπου

Κύκλος ομιλιών με θέμα: «Η Κωνσταντινούπολη και ο Βυζαντινός Κόσμος».

Διαλέξεις στο Σισμανόγλειο Μεγάρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ)   σε συνεργασία με την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών από τη Λευκωσία συνδιοργανώνει στο Σισμανόγλειο Μέγαρο στην Κωνσταντινούπολη σειρά επιστημονικών διαλέξεων για το ευρύ κοινό με θέμα τις βυζαντινές πόλεις-λιμάνια και την επίδραση της βυζαντινής Κωνσταντινούπολης στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστημονικοί συντονιστές θα είναι η δρ Φλώρα Καραγιάννη και ο δρ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου αντιστοίχως.

Στις μηνιαίες αυτές διαλέξεις πρόκειται να παρουσιασθούν τα λιμάνια της Κύπρου και της Μικρασίας, η βυζαντινή αρχιτεκτονική και τέχνη, καθώς επίσης η επίδραση της Κωνσταντινούπολης στο βυζαντινό κόσμο της Μεσογείου εστιάζοντας στην Κύπρο.


Οι διαλέξεις διοργανώνονται με τη χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και Μποδοσάκη, είναι προσβάσιμες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη (www.blod.gr) και αποτελούν μία σημαντική πρωτοβουλία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη για συνεργασία ντόπιων και ξένων ερευνητών προς το ευρύ κοινό της Τουρκίας.