Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Νέα

Δελτία Τύπου

2η Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του έργου «MoNa : Monuments in Nature: A Creative Co-existence» και επιστημονική διημερίδα στην Αλβανία

Το Ινστιτούτο Πολιτιστικών Μνημείων "Gani Strazimiri" του Αλβανικού Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ), διοργάνωσε στις 5-7 Νοεμβρίου 2019 τη  2η Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του έργου MoNa : Monuments in Nature: A Creative Co-existence (INTERREG V-Balkan-Mediterranean 2014-2020), καθώς και επιστημονική διημερίδα με θέμα τη μεταλλασσόμενη αλληλεπίδραση στις ισορροπίες μεταξύ ανθρώπινου παράγοντα, πολιτιστικής κληρονομιάς και περιβάλλοντος για την κλιματική αλλαγή, με αντικείμενο περιπτωσιολογικής μελέτης τον αρχαιολογικό χώρο του Βουθρωτού, στην Αλβανία.


Η 2η Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου, στον αρχαιολογικό χώρο του Βουθρωτού, ο οποίος αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των θεσμικών φορέων από την Αλβανία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία, οι οποίοι συμμετέχουν στο έργο.  


Η επιστημονική διημερίδα  έλαβε χώρα στις 6-7 Νοεμβρίου στα Τίρανα, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των πεδίων στα οποία περιβαλλοντικές και πολιτιστικές αξίες αλληλεπιδρούν με τον ανθρώπινο παράγοντα, και αναζητώντας τους τρόπους  διαχείρισής τους υπό την απειλή της κλιματικής αλλαγής.


Στη διημερίδα συμμετείχε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων. Ειδικοί επιστήμονες από την Αλβανία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία παρουσίασαν εθνικές μελέτες περιπτώσεων, με γνώση του γενικού πλαισίου κατανόησης και διαχείρισης της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδρασή τους και τον ανθρώπινο παράγοντα.


Οι παρουσιάσεις αφορούσαν στην αρχαιολογία, την προληπτική συντήρηση, τη βιοποικιλότητα, την υδρογεωλογία και άλλα θέματα, διαρθρωμένα σε πέντε θεματικές ενότητες:


- Διατήρηση των μνημείων του Βουθρωτού

- Μνημεία στη φύση - Σχέσεις φύσης-πολιτισμού

- Κλιματική αλλαγή και πολιτιστική κληρονομιά

- Ανθρώπινος παράγοντας στην πολιτιστική και περιβαλλοντική κληρονομιά

- Προκλήσεις για τη διατήρηση των αρχαιολογικών ευρημάτων