Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Νέα

Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση Ειδικού Μητρώου Δυνητικών Συνεργατών και Προμηθευτών

Εργο MoNa : Monuments in Nature: A Creative Co-existence, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-Balkan-Mediterranean 2014-2020

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (Ε.Κ.Β.Μ.Μ.), ενόψει της υλοποίησης του έργου MoNa : Monuments in Nature: A Creative Co-existence, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-Balkan-Mediterranean 2014-2020, ανακοινώνει ότι θα δημιουργήσει Ειδικό Μητρώο δυνητικών συνεργατών για την προμήθεια αγαθών ή και την παροχή υπηρεσιών, για την υλοποίηση των παραδοτέων που αντιστοιχούν στο παραπάνω έργο και απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο να ενταχθεί στο εν λόγω Μητρώο.