Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Νέα

Προκηρύξεις Διαγωνισμοί

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ 'ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ'