Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Νέα

 • Πρόγραμμα Συντήρησης Ψηφιδωτών στην Ιορδανία 16/1/2020 Δελτία Τύπου

  Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ), σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και μετά την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας με τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων της Ιορδανίας, πραγματοποιεί και φέτος δράσεις σ’ ένα από τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στην Ιορδανία.


  Περισσότερα
 • Καλες Γιορτές 27/12/2019 Δελτία Τύπου

  Καλές Γιορτές από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων! Ευχόμαστε η νέα χρονιά να είναι δημιουργική και να εκπληρώσει όλες τις προσδοκίες σας.


  Περισσότερα
 • Παρασταση του ΕΚΒΜΜ στο ΚΑΣ για το "βυζαντινό σταυροδρόμι" της Θεσσαλονίκης 18/12/2019 Δελτία Τύπου

  Σήμερα, Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, το Ευρωπαίκό Κεντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (EKBMM) θα παρίσταται στην υπ' αριθμ. 45 συνεδρίαση του Κεντρικου Αρχαιολογικου Συμβουλίου, εκπροσωπούμενο από την Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου, Ομότιμη Καθηγήτρια του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Σοφία Καλοπίση - Βέρτη, έχοντας εύλογο ενδιαφέρον για το θέμα: "Έγκριση ή μη του αιτήματος της “Αττικό Μετρό Α.Ε.” σχετικά με την έγκριση μελέτης κατασκευής του Σταθμού "Βενιζέλου" με προσωρινή απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο κατασκευής του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης".


  Περισσότερα
 • 2η Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του έργου «MoNa : Monuments in Nature: A Creative Co-existence» και επιστημονική διημερίδα στην Αλβανία 12/12/2019 Δελτία Τύπου

  Το Ινστιτούτο Πολιτιστικών Μνημείων "Gani Strazimiri" του Αλβανικού Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ), διοργάνωσε στις 5-7 Νοεμβρίου 2019 τη  2η Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του έργου MoNa : Monuments in Nature: A Creative Co-existence (INTERREG V-Balkan-Mediterranean 2014-2020), καθώς και επιστημονική διημερίδα με θέμα τη μεταλλασσόμενη αλληλεπίδραση στις ισορροπίες μεταξύ ανθρώπινου παράγοντα, πολιτιστικής κληρονομιάς και περιβάλλοντος για την κλιματική αλλαγή, με αντικείμενο περιπτωσιολογικής μελέτης τον αρχαιολογικό χώρο του Βουθρωτού, στην Αλβανία.


  Περισσότερα
 • "Η τέχνη των εικόνων εν τω γενέσθαι: Εικόνες στην Ελλάδα και την Αιθιοπία, 15ος-18ος αιώνας" 6/12/2019 Δελτία Τύπου

  Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων υποστηρίζει τη διοργάνωση της διεπιστημονικής διημερίδας, που είναι το αποτέλεσμα ενός προγράμματος συνεργασίας εκπαιδευτικών και επιστημονικών φορέων της Ελλάδας και της Γαλλίας.


  Περισσότερα
 • ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ» ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4/10/2019 Δελτία Τύπου

  Με αφορμή τη συζήτηση που διεξάγεται στο δημόσιο χώρο αναφορικά με την τύχη του ιδιαίτερης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας μνημειακού συνόλου, το οποίο αποκαλύφθηκε κατά τις εργασίες κατασκευής του Μετρό της πόλης και έχει γίνει ευρύτερα γνωστό ως «το βυζαντινό σταυροδρόμι της Θεσσαλονίκης», το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων κάνει έκκληση στις αρμόδιες πολιτικές αρχές για την κατά χώραν και άνευ αποσπάσεως διατήρησή του.


  Περισσότερα
 • ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12/9/2019 Διαγωνισμοί

  Σύμφωνα με το άρθρο 3 στο τεύχος διακήρυξης ΑΡ. 2/2019 συνοπτικού διαγωνισμού, όπου  η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις, που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο μέχρι (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, επισυναπτονται οι ερωτήσεις που τέθηκαν και οι απαντήσεις που δόθηκαν.


  Περισσότερα
 • Διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΜοΝα: Monuments in Nature: A Creative Co-existence” 6/9/2019 Διαγωνισμοί

  Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Β.Μ.Μ. αποφασίζει την διενέργεια  Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΜοΝα: Monuments in Nature: A Creative Co-existence”,  το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «INTERREG V-Balkan-Mediterranean 2014-2020 και από εθνικούς πόρους. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοικοικονομική άποψη,  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προσφορά, ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.000,00€,  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ.


  Περισσότερα