Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Νέα

 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΥΡΜΠΙΝΟΒΟ 5/5/2022 Δελτία Τύπου

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


  Περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥYOUTH TOUCH TO TRADITIONAL WOOD ARTS ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 5/5/2022 Δελτία Τύπου

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


  Περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ YOUTH TOUCH TO TRADITIONAL WOOD ARTS 11/4/2022 Δελτία Τύπου

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


  Περισσότερα
 • Εγκαίνια Περιοδικής έκθεσης "Συρία δε, Μουσών Εργαστήριον" 14/12/2021 Δελτία Τύπου

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


  Περισσότερα
 • Διεθνές Eπιστημονικό Συμπόσιο “Re(dis)covering Chora: The Byzantine Νame of the Rose” 23/11/2021 Δελτία Τύπου

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


  Περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Mo.Na: Monuments in Nature: A Creative Co-existenceΟλοκλήρωση του Φόρουμ στην Κωνσταντινούπολη: «Οικουμενικές Πρωτοβουλίες για την Προστασία Μνημείου και Φύσης» 8/9/2021 Δελτία Τύπου

                                                                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


  Περισσότερα
 • Δελτίο Τύπου “Mo.Na.: Monuments in Nature: A creative Co-existence.”Φόρουμ στην Κωνσταντινούπολη:«Οικουμενικές Πρωτοβουλίες για την Προστασία Μνημείου και Φύσης» 30/8/2021 Δελτία Τύπου

  Δελτίο Τύπου


  Περισσότερα
 • Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμών, αναθέσεων καιπροσλήψεων 6/8/2021 Διαγωνισμοί

  Στο πλαίσιο της διαδικασίας για την πρόσληψη προσωπικού ΠΕ Ι.Δ.Ο.Χ., για τις ανάγκες του έργου Traditional Touch to the Preservation of Wooden Heritage: Master Hands-Young Brains Cooperation Project. (Acronym: Young Masters) με την υπ. Αριθ. 976/26.7. 2021(ΑΔΑ: ΩΓΤΑ469ΗΘ9-3ΔΨ) προκήρυξη, το Δ.Σ. του ΕΚΒΜΜ στην 10η - 06/08/2021 Συνεδρίασή του ενέκρινε το πρακτικό της από 05/08/2021 συνεδρίασης των μελών της επιτροπής διαγωνισμών, αναθέσεων και προσλήψεων του ΕΚΒΜΜ και τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για μία (1) θέση Ι.Δ.Ο.Χ. Οικονομολόγου ΠΕ, που επισυνάπτεται στο παρόν.


  Περισσότερα