Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Προγράμματα

Ευρωπαϊκά προγράμματα

«Εξερευνώντας τον κόσμο του Βυζαντίου» (2011 - 2012)

Το ΕΚΒΜΜ την τρέχουσα περίοδο υλοποιεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» έργο με τίτλο: «Εξερευνώντας τον κόσμο του Βυζαντίου». Σκοπός του έργου είναι η παροχή ψηφιακών διαδραστικών υπηρεσιών εκπαίδευσης, προβολής και ενημέρωσης μέσα από ένα διαδικτυακό πολυχώρο σχετικά με το βυζαντινό πολιτισμό. Ο διαδικτυακός αυτός τόπος θα παρέχει στοχευμένο ψηφιακό περιεχόμενο για την ανάδειξη της κληρονομιάς του βυζαντινού πολιτισμού μέσω διαδραστικών ψηφιακών υπηρεσιών πληροφόρησης. Οι υπηρεσίες αυτές με επίκεντρο βυζαντινά μνημεία, θα προβάλλουν και θα πληροφορούν εκπαιδευτικούς, ερευνητές, φοιτητές, μαθητές, απλούς ενδιαφερόμενους πολίτες για κινητά και ακίνητα μνημεία, ιστορικά γεγονότα, επιτεύγματα αλλά και όψεις καθημερινής ζωής του βυζαντινού πολιτισμού. Οι ψηφιακές αυτές υπηρεσίες θα παρέχονται μέσα από το διαδίκτυο, από Ιnfokiosks που θα εγκατασταθούν στα δύο μεγάλα βυζαντινά μουσεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και μέσω PDA για τον απλό περιηγητή.