Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Εκδόσεις

Βιβλία

Routes of Faith in the Medieval Mediterranean. History, Monuments, People, Pilgrimage Perspectives

Ed. Dr Evangelia Hadjitryphonos

Proceedings of an International Symposium (Thessalonike 7 -10/11/2007)

European Centre of Byzantine and Post –Byzantine Monument

Thessaloniki, 2008