Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Εκδόσεις

Βιβλία

Ναός του Σωτήρος Χριστού

E. Κουρκουτίδου – Νικολαΐδου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων  

Συνέκδοση ΕΚΒΜΜ και ΚΑΠΟΝ

Αθήνα, 2008