Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Εκδόσεις

Βιβλία

City Ports from the Aegean to the Black Sea. Medieval - Modern Networks.

Editors Flora Karagianni - Ufuk Kocabas

Procedings of the International Symposium, 22-29 August 2015.