Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Διοίκηση

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:

Σοφία Καλοπίση-Βέρτη, Ομότιμη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος

Αγγελική Σταυροπούλου - Μακρή, Αναπληρότρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννήνων, αναπληρωματικό μέλος


Γεώργιος Καραδέδος, Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αλκμίνη Πάκα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αναπληρωματικό μέλος


Δρ. Ευγενία Δρακοπούλου, Αρχαιολόγος, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ισίδωρος Κακούρης, Επίτιμος Δ/ντής, ΥΠΠΟΤ, αναπληρωματικό μέλος


Σουζάνα Χούλια - Καπελώνη, Αρχαιολόγος, Διεύθυνση Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων - Αναπλ. Προϊσταμένη  Θεμιστοκλής Βλαχούλης, Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων – ΥΠΠΟΤ

Μαρία Μερτζάνη,  Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Προϊσταμένη, αναπληρωματικό μέλος


Δρ. Δημήτρης Αθανασούλης, Αρχαιολόγος, ΥΠΠΟΤ

Ιωάννης Κανονίδης, Αρχαιολόγος, ΥΠΠΟΤ, αναπληρωματικό μέλος


Βασιλική Παπαγεωργίου, Διέυθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών - Προϊσταμένη

Σταμάτιος Χονδρογιάννης, Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, Προϊστάμενος, αναπληρωματικό μέλοςΔιευθύντρια του Κέντρου είναι η Δρ Αναστασία Τούρτα, Επίτιμη Διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού


Προϊσταμένη του Γραφείου Προώθησης Επιστημονικής Έρευνας είναι η Δρ Φλώρα Καραγιάννη, αρχαιολόγος