Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:

Σοφία Καλοπίση-Βέρτη, Ομότιμη Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος

Αγγελική Σταυροπούλου - Μακρή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αναπληρώτρια της Προέδρου


Γεώργιος Καραδέδος, Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αλκμήνη Πάκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αναπληρωματικό μέλος


Αναστασία Τούρτα, Επίτιμη Διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Ισίδωρος Κακούρης, Επίτιμος Διευθυντής ΥΠ.ΠΟ.Α., αναπληρωματικό μέλος


Παπαγεωργίου Ιουλία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Προϊσταμένη του Τμηματος Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτητων, ΥΠ.ΠΟ.Α.

Φουντά Παναγιώτα, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτητων, ΥΠ.ΠΟ.Α., αναπληρωματικό μέλος


Θεμιστοκλής Βλαχούλης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, ΥΠ.ΠΟ.Α.

Μαρία Μερτζάνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης  Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, ΥΠ.ΠΟ.Α., αναπληρωματικό μέλος, αναπληρούμενη κατα το χρονικό διάστημα της απουσίας της λόγω άδειας άνευ αποδοχών από την

Μαρία Αργυροπούλου,  Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, ασκούσα χρέη Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, ΥΠ.ΠΟ.Α.


Βασιλική Παπαγεωργίου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, ΥΠ.ΠΟ.Α.

Γεώργιος Σκιαδαρέσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, ΥΠ.ΠΟ.Α., αναπληρωματικό μέλος


Δημήτριος Αθανασούλης, Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, ΥΠ.ΠΟ.Α.

Νικόλαος Σιώμκος, Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, ΥΠ.ΠΟ.Α., αναπληρωματικό μέλος


Χρέη Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί η Χρυσούλα - Αικατερίνη Νικολαϊδου, Υπεύθυνη του Γραφείου Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου και Δημοσίων Σχέσεων, Αρχαιολόγος του ΥΠ.ΠΟ.Α. αποσπασμένη στο Ε.Κ.Β.Μ.Μ.